Kliniska studier kring kost- och måltidsersättningar

Kliniska studierKostersättningar som Modifast har använts vid överviktsbehandling under väldigt många år och det finns idag en uppsjö av kliniska studier på området.

Flest studier finns det på produkter av typen VLCD (Very Low Calorie Diet), eftersom dessa produkter funnits under längst tid. På senare år har dock allt fler studier med LCD (Low Calorie Diet) publicerats och även att antal som jämför effekten av skillnader i energiinnehåll och därmed jämför VLCD och LCD med varandra.

Referat av kliniska studier

För att snabbt kunna ge en överblick av studier med kostersättningar har vi här samlat korta referat. I anslutning finns också hänvisning till var rapporten eller publikationen kan hämtas eller köpas för den som vill fördjupa sig ytterligare. Tyvärr gör upphovsrättslagstiftning, copy rights etc. att vi inte kan tillhandahålla rapporterna i sin helhet här på vår hemsida, vilket vi annars gärna hade gjort.

Har du tips om ytterligare studier? Hör gärna av dig till oss: modifast@impolin.com

Publicerade artiklar

Referat av publicerade kliniska studier, grupperade efter användningsområde eller målgrupp.

Behandling av fetma med lågenergidieter, VLCD och LCD

Referat av "Predictors of successful weight loss with realtive maintenance of fat-free mass in induviduals with overweight and obesity on an 8-week low-energy diet"

Ett proteinintag med variationen 1-1,6 g protein/d per kg FFM vid starten för män samt 1,2-2,2 g/g per kg FFM för kvinnor var inte associerad men graden av viktförlust som FFM. En större upplevd hunger vid starten tillsammans med en...

Läs mer

Referat av "Weight losses with low-energy formula diets in obese patients with and without type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis"

Viktnedgång med VLCD och LCD är väldigt lika resultatmässigt och viktnedgången skiljer sig heller inte mellan patienter med och utan diabetes. Dessa dieter skulle kunna bidra till...

Läs mer

Referat av "Comparison of a low-energy diet and a very low-energy diet in sedentary obese individuals: a pragmatic randomized controlled trial"

Både LED- och VLED-dieten var effektiva behandlingar för att uppnå viktminskning, förbättra blodtryck, minska midjemått och förbättra blodvariabler hos äldre individer med fetma.

Läs mer

Referat av "Effectivness of a Low-Calorie Weight loss program in moderately and severe obese patients"

En ett års viktminskningsintervention förbättrar kroppsvikt såväl som blodfetter och glukosmetabolismen hos individer med fetma och kraftig fetma och hos individer med...

Läs mer

Referat av "VLCD versus LCD in long term treatment of obesity"

VLCD- och LCD-produkter är lika effektiva när det gäller att uppnå viktminskning i en initial fas av ett långsiktigt behandlingsprogram. Tendensen att LCD ger färre biverkningar gör att ...

Läs mer

Referat av "Initial weight loss on a 800-kcal diet as a predictor of weight loss success after 8 weeks: the Diogenes study"

Studien visar att signifikanta prediktorer för vad som påverkar viktnedgången under 8 veckors LCD-diet är: ursprungsvikt, viktnedgång vid vecka 1 och vecka 3. Dessa kan användas som...

Läs mer

Referat av "Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled trial"

Både 450 kcal och 800 kcal per dag är effektiva och säkra verktyg för att uppnå viktminskning bland obesa taiwaneser, men det finns ingen ytterligare fördel med att rekommendera en...

Läs mer

Referat av "Intermittent versus on-demand use of a very low calorie diet: a randomized 2-year clinical trial"

Kliniskt signifikant viktminskning uppnåddes efter två års VLCD-baserad behandling. Strukturen på den uppföljande behandlingen hade ingen signifikant påverkan på viktnedgången i...

Läs mer

Återintroduktion av vanlig mat efter period med enbart kostersättning

Referat av "Prolonged refeeding improves weight maintenance after weight loss with very-low-energy diets"

Efter en lyckad VLED/LED-inducerad viktförlust, behöll patienterna med 6 veckors återintroduktion av mat en signifikant större viktförlust efter ett års behandling i jämförelse...

Läs mer

Preoperativ LCD-behandling, inför bariatrisk kirurgi

Referat av "Efficacy of a liquid low-energy formula diet in achiving preoperative target weight loss before bariatric surgery"

Resultaten i studien tyder på att det är möjligt att uppnå preoperativ viktminskning på 8 % med en LCD-diet under 7 veckor. Viktförlusten som uppnåtts vid vecka 7 gav en förbättrad...

Läs mer

Referat av "Preoperative 4-Week Low-Calorie Diet Reduces Liver Volume and Intrahepatic Fat, and Facilitates Laparoscopic Gastric Bypass in Morbidly Obese"

Studien befäster att en moderat preoperativ viktnedgång leder till signifikant minskad leverförfettning och levervolym, vilket underlättar laparoskopisk gastric bypass. Baserat...

Läs mer

Effekt på matbegär (food craving), skillnad mellan LCD och lågenergikost

Referat av "Changes in food cravings during Low-calorie and Very-low-calorie diets"

I motsats till vad man tidigare trott finns det i och med tillägget av dessa resultat liten anledning att tro att craving efter mat skulle öka i samband med viktminskningsdieter.

Läs mer

Behandling av typ 2-diabetiker med lågenergidieter och måltidsersättningar

Referat av "Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial"

Vid 12 månader förhindrade nästan hälften av deltagarna återfall av diabetes utan medicinering. Att förhindra återfall av diabetes är därför praktiskt genomförbart inom primärvården.

Läs mer

Referat av "Very-low-energy diet for type 2 diabetes: An underutilized therapy?"

Författarna konkluderar att 12 veckor med VLED (800 kcal) tillsammans med vägledning kring fysisk aktivitet som en del av ett intensivt poliklinisk vikthanteringsprogram var associerat...

Läs mer

Referat av "The effect of a rapid weight loss on lipid profile and glycemic control in obese type 2 diabetic patients"

Korttidsbehandling med LCD är mycket effektivt för att förbättra glykemisk kontroll och delvis korrigera lipidnivåer, genom att åstadkomma viktminskning hos överviktiga typ 2 diabetiker.

Läs mer

Referat av "Very low calorie diet (VLCD): A useful alternative in the treatment of the obese NIDDM patient"

Kortsiktigt användande av VLCD är ett väldigt effektivt sätt att för att förbättra glykemisk kontroll och signifikant sänka vikten hos överviktiga NIDDM-diabetiker.

Läs mer

Referat av "Prolonged caloric restriction in obese patients with type 2 diabetes mellitus decreases myocardial triglyceride content and improves myocardial function"

Denna studie visar att en längre tids kalorirestriktion för obesa typ 2-diabetiker minskar BMI och leder till väsentligt förbättrad glukosreglering. Datan visar också att triglyceridinlagringen...

Läs mer

Referat av "Weight management using a Meal Replacement Strategy in type 2-diabetes"

Flera studier visar att måltidsersättningar tillsammans med en strukturerad kostplan är en lyckad kombination för kort- och långsiktig viktnedgång hos typ 2-diabetiker med övervikt...

Läs mer

Behandling med måltidsersättningar för viktminskning eller viktkontroll

Referat av "Effects of anti-obesity drugs, diet and exercise on weight-loss maintenance after a very-low-calorie diet or low-calorie-diet: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trails"

Läkemedel mot fetma, måltidsersättningar och högproteinkost var associerat med en förbättrad viktkontroll efter viktminskning under en VLCD/LCD-period, medan ingen...

Läs mer

Referat av "Weight management using a meal replacements strategy: meta and pooling analysis from six studies"

Den här första systematiska utvärderingen av randomiserade, kontrollerade studier som använt behandling med måltidsersättning för viktkontroll, visar att dessa åtgärder på ett säkert...

Läs mer

Referat av "Nutrient adequacy during weight loss interventions: a randomized study in women comparing the dietary intake in a meal replacement group with a traditional food group"

Studien visar att båda grupperna uppnådde en framgångsrik viktnedgång samtidigt som de erhöll ett adekvat näringsintag. Gruppen som inkluderade måltidsersättning hade dock ett...

Läs mer

Referat av "Meal replacement with a low-calorie diet formula in weight loss maintenance after weight loss induction with diet alone"

Att ersätta en måltid per dag mot en LCD-måltid är ett effektivt sätt att bibehålla en viktnedgång, jämfört med enbart kostdiet.

Läs mer

Referat av "Meal replacements are as effective as structured weight-loss diets for treating obesity in adults with features of metabolic syndrome."

Vår konklusion är att måltidsersättning är lika effektivt för viktminskning som en konventionell energi- och fettlåg kost både över 3 och 6 månader. Näringsintaget var lika (förutom...

Läs mer

Behandling med läkemedel i kombination med kost- eller måltidsersättning

Referat av "Sibutramine plus meal replacement therapy for body weight loss and maintenance in obese patients"

Sibutramin tillsammans med måltidsersättning och beteendemodifiering är en säker och effektiv strategi för att uppnå och bibehålla viktminskning hos obesa patienter.

Läs mer

Övriga studier med kost- eller måltidsersättning

Referat av "Lower Interstitial Glucose Concentrations but Higher Glucose Variability during Low-Energy Diet Compared to Regular Diet—An Observational Study in Females with Obesity"

Lägre interstitiella glukoskoncentrationer men högre glykemisk variabilitet under lågenergidiet jämfört med ordinarie diet - en observationsstudie hos kvinnor med fetma.

Läs mer
Nyhetsbrev för vårdpersonal