Expertpanelen

Expertpanelen

Om du har frågor kring Modifast-produkterna, vikt eller viktminskning etc. och inte hittat svaren under delen Frågor och svar så kan du skicka frågorna till oss och få dem besvarade av våra experter.

För alla frågor gäller dock att svaren inte kan ersätta din personliga kontakt med en dietist, sköterska eller läkare på din mottagning. Dessa personer har all fakta om dig, kan enkelt ställa följdfrågor och kan vägleda dig utifrån din personliga patientinformation. Vi kan bara ge dig generella svar och förklara sammanhang och principer, men aldrig ge dig detaljerade och individanpassade rekommendationer.

Skicka din fråga per mail till adressen expertfraga@impolin.com alternativt per brev till Impolin AB, Experterna, Kanalvägen 15, 183 38 Täby.

Tänk på att i meddelandet dela med dig av information som kan behövas för att besvara din fråga. Det kan exempelvis gälla din ålder, vikt, längd, motionsvanor, eventuella sjukdomstillstånd (som diabetes etc.) och liknande, beroende på vad din fråga gäller.

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade