Viktnedgång efter viktoperation

Viktnedgång efter en viktoperation

En viktoperation ger en stor hälsovinst! Många överviktsrelaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol, sömnrubbningar, hormonrubbningar och ofrivillig barnlöshet försvinner eller förbättras efter operationen.

I samband med att man har genomgått en viktoperation får man specifika behandlingsråd från sin klinik och dietist att följa. I samband med att man avslutas på sin klinik får man också råd om hur man ska tänka för att fortsätta att äta hälsosamt. Hur länge man följs upp av sin klinik kan variera men vanligtvis är det mellan 1-2 år.

Viktnedgången är som störst de första månaderna efter operationen och går trappstegsformat ned med cirka 1- 2 kg i veckan. Det är förstås stora individuella skillnader beroende på utgångsvikt.

Efter 5 år uppnås en viktnedgång på mellan 20-30 % efter de två vanligaste operationsmetoderna (gastric bypass och sleeve-resektion), källa SOReg 2017 [1]. Att göra livsstilsförändringar som att hitta bra mat- och motionsvanor är viktiga faktorer för att säkra ett bra långsiktigt resultat efter en operation.

I dagsläget så finns det inga specifika gemensamma riktlinjer framtagna när det gäller kosten när det har gått en längre tid efter en viktoperation. Rekommendationerna är att äta vanlig mat och att det är fortsatt viktigt att tänka på att äta både hälsosamt och näringsrikt. När det har gått en tid så brukar man också tolerera de flesta livsmedel. En del kan ha fortsatt besvär med mat som är för fet och med snabba kolhydrater och justerar det på egen hand.

Viktuppgång efter en tid

Det är helt normalt och förväntat att man hämtar tillbaka ca 8-10% av den vikt man tappat efter en viktoperation och det sker oftast ca efter 1-2 år efter en operation. Det är inget som man ska ha dåligt samvete av utan det beror på att man får olika svar/utfall av operationen. Om man efter en tid har börjat öka mer i vikt kan man vända sig till sin klinik igen eller be om remiss till dietist.

Viktiga faktorer för att bibehålla vikten efter en viktoperation är:

  • Att äta en hälsosam och balanserad kost enligt Nordiska näringsrekommendationer (2012). Ta del av enklare övningsmaterial här!
  • 3 huvudmåltider och mellanmål vid behov, jämnt fördelat över dagen
  • Väga sig regelbundet (1 gång/vecka) för att uppnå viktkontroll
  • Ha koll på sitt energiintag - kostregistrera genom att använda appar och webbtjänster
  • Regelbunden fysisk aktivitet - både kondition och styrka. Läs dietistens beskrivning av olika aktiviteter.
Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade