Definition kostersättning

Definitioner av kost- och måltidsersättningar


Kostersättning

En kostersättning är en livsmedelsprodukt utformad för att vid viktminskning eller viktkontroll kunna ersätta all mat under en begränsad tid, utan att kroppen lider brist på den näring den behöver. Kostersättningar delas in i två grupper, beroende på vilken energinivå de har.

Low Calorie Diet (LCD)

Modifast tillhör gruppen LCD, Low Calorie Diet, kallas även LED, Low Energy Diet. Denna typ av kostersättning ger mellan 800-1200 kcal (3360-5040 kJ) per dag, om alla måltider ersätts. Just Modifast LCD ger kring 900-1000 kcal per dag, beroende på hur man väljer att kombinera de olika produkterna och smakerna.

Kostersättning av LCD-typ, med portionspåsar som ger drygt 200 kcal per måltid, kan också användas för att näringsmässigt ersätta enstaka måltider. Varje påse motsvarar alltså en fullvärdig måltid.

Very Low Calorie Diet (VLCD)

Förutom LCD finns en typ av kostersättning som kallas VLCD, Very Low Calorie Diet, även kallad VLED, Very Low Enery Diet. En kostersättning av typen VLCD ger definitionsmässigt mellan 600-800 kcal (2520-3360 kJ) kcal per dag, om man ersätter alla måltider. 

En kostersättning av VLCD-typ, där varje påse endast innehåller drygt 150 kcal, uppfyller inte kraven för en måltidsersättning och enstaka påsar kan alltså inte användas för att ge fullvärdig ersättning för en hel måltid.

Alla kostersättningar regleras noga, för att garantera att kroppen får all den näring den behöver. Modifast uppfyller således Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1798 såväl som Livsmedelsverkets föreskrifter för kostersättningar LIVSFS 2022:4.

Måltidsersättning

Måltidsersättningar är livsmedelsprodukter framtagna för att ersätta en eller ett par måltider per dag, för att minska eller kontrollera vikten.

Måltidsersättningar följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och direktiv 96/8/EG, och energinivån ska ligga mellan 200-250 (840-1046 kJ) kcal per måltid.

Studieresultat med måltidsersättningar

Måltidsersättningar är bevisat effektiva och flera studier visar att de ger en större viktminskning både efter 3, 6 och 12 månader samt är en effektiv behandling för att bibehålla viktnedgång jämfört med traditionell lågenergikost med vanlig mat. De kan på ett effektivt och säkert sätt ge en hållbar viktminskning och förbättra riskfaktorer och sjukdomar.

Att använda sig av måltidsersättningar är en enkel och strukturerad behandling för att begränsa energiintaget och ger också en bättre följsamhet än vid lågenergi kost, de är enkla att använda och lätta att ta med.

Minskar exponeringen för sämre livsmedelsval och frestelser

Näringsintaget förstärks när man använder sig av 1-2 bars eller Ready to drink i en diet och ger en bättre möjlighet till ett fullvärdigt näringsintag, än när man använder sig av enbart en traditionell lågenergikost.

Cravings (begär) efter specifika typer av livsmedel (exempelvis sött) minskar vid energirestriktion och ökar inte vid användning av kost- eller måltidsersättningar, även om dieten består av till synes söta drycker och bars.

Modifast LCD kostersättning kan också användas som måltidsersättning

Varje påse av Modifast LCD kostersättning innehåller drygt 200 kcal och uppfyller alla näringsmässiga krav som ställs på en fullvärdig måltidsersättning. Det gör däremot inte så kallade VLCD-produkter eller andra LCD-produkter med bara drygt 100 kcal per portion. Produkter med mindre än 200 kcal per portion kan med angivet antal portioner ersätta all vanlig mat under en period, men varje enskild portion uppfyller inte de näringsmässiga kraven för en fullvärdig måltidsersättning.

Allergitabell

Nyhetsbrev för vårdpersonal