Referat av F Capstick

Referat av "Very low calorie diet (VLCD): A useful alternative in the treatment of the obese NIDDM patient"Författare:

F Capstick, B A Brooks, C M Burns, R R Zilkens, K S Steinbeck, D K Yue, The Diabetes Centre, Royal Prince Alfred Hospital, Sidney, Australia

Publikation:

Diabetes research and Clinical Practice (1997) 36, 105-111

Patientgrupp:

14 st icke-insulinberoende diabetes mellitus-patienter (noninsulin dependent diabetes mellitus "NIDDM" patients) typ 2, varav 7 tablettbehandlade, 6 behandlade med tabletter och insulin samt 1 med enbart insulin.

Genomsnittligt BMI var 38,7 kg/m2 och genomsnittsålder 51,8 år.

Bakgrund:

Målet med behandling av obesa NIDDM-patienter är dels att få en viktminskning till stånd och dels att förbättra den glykemiska kontrollen, men detta kan vara svårt att uppnå med konventionell behandling. Tvärt om kan läkemedelsbehandling delvis motverka sitt eget syfte, genom att bidra till viktökning och därigenom sämre glykemisk kontroll. En behandlingsmetod som resulterar i viktminsking, minskad insulinresistens och förbättrad glykemisk kontroll skulle därmed vara ett signifikant framsteg.

VLCD används sedan tidigare för behandling av fetma och anses som en säker metod. Tidigare studier rörande diabetes visar att en VLCD-behandling kan ha positiv effekt även på NIDDM-patienter, både vad gäller viktminskning och glykemisk kontroll.

Behandling:

12 veckors ren VLCD-behandling (425 kcal/dag) - med dåvarande Modifast - följt av 4 veckors stegvis återgång till vanlig, hälsosam mat.

Vid studiens början halverades patienternas normala läkemedelsbehandling. Därefter monitorerades blodglykosen noggrant under hela studien, så att medicineringen kunde justeras ytterligare vid behov.

Resultat och diskussion:

13 patienter fullföljde behandlingen. Genomsnittsvikten minskade från 108,9 till 94,5 kg (p=0,002) och midjemåttet från 116,0 till 103,0 cm (p=0,001). Dessutom erhölls signifikanta sänkningar av systoliskt blodtryck (p=0,05), HbA1C (p=0,02), fasteinsulin (p=0,002), totalkolesterol (p=0,02) samt triglycerider (p=0,002).

Alla tidigare insulinbehandlade patienter kunde efter behandlingen klara sig med enbart tablettbehandling. De flesta av de tidigare tablettbehandlade patienterna behövde fortsätta med tabletter, men kunde sänka sina doser efter VLCD-perioden.

Slutsats:

Kortsiktigt användande av VLCD är ett väldigt effektivt sätt att för att förbättra glykemisk kontroll och signifikant sänka vikten hos överviktiga NIDDM-diabetiker.

Länk till rapporten

Nyhetsbrev för vårdpersonal