Informationsmaterial

Informationsmaterial


Nu finns våra informationsmaterial kring behandling med kost- och måltidsersättningar, MedMade Bariatric Surgery Supplements samt vår BMI-tabell att ladda ner.Modifast informationsbroschyr

Här finns information kring skillnaderna mellan kost- respektive måltidsersättningar och användningsområden.
Snabbguide

Snabbguide för vårdpersonal

I detta informationsmaterial kan du läsa kring övervikts- och obesitasbehandling med en strikt LCD-diet där all mat ersätts med Modifast kostersättningar.
LCD vid bariatrisk kirurgi

Modifast i samband med bariatrisk kirurgi

En strikt kur med Modifast under 2-4 veckor är en vanligt förekommande behandling inför bariatrisk kirurgi. Här kan du läsa om behandlingens effekt och upplägg.
Behandling med måltidsersättning

Måltidsersättningar kan användas på flera olika sätt i övervikt- och obestiasbehandling och i detta material får du mer information kring det.Preoperativ ordination

Ordinationsblad för preoperativ diet med LCD inför kirurgi

Ordinationsblad inför kirurgi med Modifast LCD kostersättningar.
Ordinationsblad

LCD behandlingsschema att fylla i

Ordinationsblad vid behandling med Modifast LCD kostersättningar. Anpassa behandlingen efter just din patients behov!Skapa nya sunda vanor!

En inspirerande folder för att skapa nya vanor med sunda matvanor och motion. 
Modifast-metoden

Modifast-metoden är en färdig metod som består av fyra faser, där man börjar med att byta ut alla måltider under ett par veckor för att sedan återintroducera dem en efter en.Vitaminer och mineraler efter bariatrisk kirurgi

I denna broschyr får du mer information kring de olika viktigaste vitaminerna och mineralerna efter bariatrisk kirurgi.MedMade folder

MedMade Bariatric Surgery Supplements är en multivitamin framtagen för personer som genomgått bariatrisk kirurgi. Här finns information kring produkten samt innehållet, som följer de Nordiska riktlinjerna.

Modifasts stora BMI-tabell

Modifasts BMI-tabell är en omfattande tabell upp till 235 kg. Den finns här i PDF-format för att enkelt kunna printa ut och använda i behandlingsarbetet.

Nyhetsbrev för vårdpersonal