Informationsmaterial

Informationsmaterial


Nu finns våra informationsmaterial kring behandling med kost- och måltidsersättningar, MedMade Bariatric Surgery Supplements samt vår BMI-tabell att ladda ner.

Vitaminer och mineraler efter obesitaskirurgi

I denna broschyr får du mer information kring de olika viktigaste vitaminerna och mineralerna efter obesitaskirurgi.
Skapa nya sunda vanor!

En inspirerande folder för att skapa nya vanor med sunda matvanor och motion. 
Modifast-metoden

Modifast-metoden är en färdig metod som består av fyra faser, där man börjar med att byta ut alla måltider under ett par veckor för att sedan återintroducera dem en efter en.
MedMade folder

MedMade Bariatric Surgery Supplements är en multivitamin framtagen för personer som genomgått obesitaskirurgi. Här finns information kring produkten samt innehållet, som följer de Nordiska riktlinjerna.
Modifast informationsbroschyr

Här finns information kring skillnaderna mellan kost- respektive måltidsersättningar och användningsområden.
Snabbguide för vårdpersonal

I detta informationsmaterial kan du läsa kring övervikts- och fetmabehandling med en strikt LCD-diet där all mat ersätts med Modifast kostersättningar.
Modifast i samband med obesitaskirurgi

En strikt kur med Modifast under 2-4 veckor är en vanligt förekommande behandling inför obesitaskirurgi. Här kan du läsa om behandlingens effekt och upplägg.
Behandling med måltidsersättning

Måltidsersättningar kan användas på flera olika sätt i övervikt- och fetmabehandling och i detta material får du mer information kring det.
Modifasts stora BMI-tabell

Modifasts BMI-tabell är en omfattnde tabell upp till 235 kg. Den finns här i PDF-format för att enkelt kunna printa ut och använda i behandlingsarbetet.

Digital utbildning