Diabetes typ 1

LCD-behandling vid diabetes typ 1


Andelen patienter med typ 1 diabetes och övervikt eller obesitas ökar i Sverige. Risken att utöver eventuella diabeteskomplikationer även drabbas av komorbiditeter relaterade till obesitas eller övervikt kan vara särskilt krävande.

Diabetes typ 1 anses generellt vara en relativ kontraindikation vid behandling med kostersättningar. Det är av största vikt att en individuell bedömning genomförs samt att eventuell behandling sker via specialistvården (läkare, diabetessjuksköterska och dietist). Viktigt med regelbunden monitorering av metabola värden, insulinbehandlinge samt patientens allmänna hälsotillstånd. 

Tack vare kostersättningarnas sammansättning så är det exakta näringsinnehållet i måltiden känd vilket vid en strikt kur kan underlätta doseringen av insulin vid strikt kur. Om det inte är möjligt att genomföra en strikt kur så kan enstaka måltider bytas ut för att hjälpa till att kontrollera energiintaget. 

    Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

    Medmade

    Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade