Diabetes typ 2

LCD-behandling vid diabetes typ 2


Övervikt och obesitas är vanligt vid typ 2-diabetes och påverkar den metabola kontrollen negativt. En viktminskning vid typ 2-diabetes kan bl.a. fördröja eller reducera behovet av medicinering, minska risk för hjärt- och kärlsjukdom samt förbättra livskvalitet.

Vid LCD-behandling av patienter med diabetes typ 2, måste blodsockret följas nogrannt. Ofta kan insulin och per oral antidiabetika minskas eller sättas ut helt under behandlingen.

Användning av kostersättningar och måltidsersättningar vid typ 2-diabetes ska alltid ske i samråd med läkare och/eller diabetessköterska och gärna även tillsammans med dietist.

Vinster vid viktnedgång för överviktiga typ 2-diabetiker:

  • Minskad insulinresistens och ett minskat insulinbehov
  • Ett lägre HbA1c och bättre blodsockerkontroll
  • Förbättrat blodtryck och blodfetter
  • Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom
  • Förbättrad livskvalitet

Vinster vid behandling med kost- och måltidsersättningar för typ 2-diabetiker

  • 8 veckor med LCD kostersättning förbättrar glykemisk kontroll och blodlipider. (Harder et al, 2004)
  • Måltidsersättningar i form av bars eller drycker kan användas för en initial viktnedgång och för att bibehålla viktkontrollen. (Hamdy et al, 2010)
  • Flera studier visar att måltidsersättningar tillsammans med en strukturerad kostplan är en lyckad kombination för både kort och långsiktig viktnedgång hos typ 2-diabetiker med övervikt och fetma. (Hamdy et al, 2010)
  • Med måltidsersättningar kan man på ett enkelt och effektivt sätt att undvika förlust av näringsämnen samt tillgodose adekvat näringsintag, när man reducerar sitt energiintag. (Hamdy et al, 2010)
Nyhetsbrev för vårdpersonal