Förslag på behandlingsschema

Förslag på behandlingsschema med LCD


Behandlingstiden varierar mellan olika kliniker och i olika studier, vanligt är att perioden med strikt kur pågår mellan 5 och 20 veckor. Behandlingstiden kan baseras exempelvis på graden av obesitas om man önskar differentiera patienterna och behandlingslängden. Regelbunden uppföljning rekommenderas. För bästa behandlingsresultat är det viktigt med en långsiktig och stegvis återintroduktion av vanliga måltider tillsammans med dietist. Vid behov kan en ny strikt kur sättas in för att bryta eventuell viktuppgång efter återintroduktion av vanliga måltider.

Nedan följer två olika exempel på behandlingsperioder att inspireras av vid framtagning av lokala behandlingsprogram. För kortare program, vänligen se vår konsumentsida.

Åtta veckors strikt kur med åtta veckors stegvis återintroduktion

  • Vecka 1-8 Strikt kur med fyra portioner Modifast kostersättningar
  • Vecka 9-12 Frukost samt tre Modifast kostersättningar
  • Vecka 13-16 Frukost, lunch/middag samt två Modifast kostersättningar
  • Vecka 17- Frukost, lunch och middag samt mellanmål

Tolv veckors strikt kur med tolv veckors stegvis återintroduktion

  • Vecka 1-12 Strikt kur med fyra portioner Modifast kostersättningar
  • Vecka 13-18 Frukost samt tre Modifast kostersättningar
  • Vecka 19-24 Frukost, lunch/middag samt två Modifast kostersättningar
  • Vecka 25- Frukost, lunch och middag samt mellanmål

Här kan du ladda ner ett ordinationsblad att dela ut till patient inför behandlingsstart.
Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade