Efter operationen

Modifast efter operationen


Uppföljning och råd efter obesitaskirurgi

Kostanvisningar efter operation kan skilja sig åt mellan olika kliniker och sjukhus liksom för olika typer av ingrepp, men den ordinerade energinivån brukar ligga på ca 1 000 kcal per dag. Kosten börjar oftast trappas upp stegvis från flytande kost till mjuk eller mosad mat och vidare till en vanlig kost med sunda livsmedel med lågt energiinnehåll (kalorier). Portionsstorlekarna är små, vilket ökar betydelsen av att äta näringsrik och välbalanserad mat. Det är viktigt att man följer kostanvisningarna från sitt sjukhus.

Den första tiden efter operationen är kostens livsmedel begränsade och eftersom portionsstorlekarna är små kan det behövas extra tillskott av näring och även ett proteintillskott de första 1-2 månaderna, för att minimera förlusten av muskelmassa. Då kan både LCD kost- och måltidersättningar användas som ett säkert och enkelt sätt att förstärka näringsintaget och öka proteinmängden tillsammans med den ordinerade kosten.

Praktiska råd efter operationen

  • Under perioden med flytande kost kan LCD kostersättningar, 4 påsar per dag, användas.
  • 1-2 st LCD kost- och/eller måltidsersättningar per dag kan komplettera perioden med flytande alternativt mjuk och lättuggad kost. För att minska risk för dumping ska LCD kost- och måltidsersättningarna tas i mindre mängd per gång, förslagsvis delas upp i 2 portioner
  • LCD kost- och måltidsersättningar kan även användas som ett komplement till den vanliga maten under en längre tid för att förstärka näringsintaget, främst om man får i sig väldigt små portioner.
  • Målet är att till slut hitta bra kostvanor med vanliga livsmedel som man trivs med och sedan kan behålla i framtiden. Rådgör alltid med din dietist och klinik om valmöjligheter och vilka kostråd som passar just dig.

För att få till en livsstilsförändring med beteendeförändringar samt sunda kost- och motionsvanor kan man behöva kompletterande behandling av dietist, psykolog, psykoterapeut, beteendevetare, livsstilssköterska och/eller sjukgymnast. Sök den hjälp och stöd som du behöver och som passar dig.

Har du funderingar och frågor? Kontakta din läkare som känner till din medicinska historia bäst och en dietist när det gäller frågor om kost för individuella råd.

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade