För vården

För vårdpersonal


Välkommen!

Den här delen av Modifast-hemsidan är framtagen bara för dig som i din profession möter, vägleder och behandlar patienter som lider av övervikt eller obesitas. Här hittar du referat av några av de kliniska studier som gjorts gällande övervikts- och obesitasbehandling med kostersättningar och länkar till relaterade publikationer.

Digitalt Nyhetsbrev för vårdpersonal

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev för vårdpersonal och ta del av nyheter och uppdateringar i sortimentet?

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Nyhetsbrev för vårdpersonal