Integritetsskyddspolicy

Integritetsskyddspolicy


Denna integritetsskyddspolicy är en del i den generella policy som styr de sätt på vilka vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter.

1. Integritetsutfästelse

Termen "personuppgifter" som används i denna policy avser information som namn, adress, telefonnummer, e-mailadress samt födelsedatum.

När personuppgifter bearbetas förbinder vi oss att fullt ut följa aktuella regelverk och normer för att säkerställa integritetsskyddet.

Personuppgiftsansvarig för information som samlas in via hemsidan www.modifast.se, telefon eller till Modifast kopplade konton på Facebook, Instagram, YouTube eller andra framtida digitala plattformar, alternativt skickas till modifast@navamedic.com eller andra kontaktvägar till Navamedic AB är Navamedic AB, 556564-9661, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.

2. Samtycke till lagring och användning av personuppgifter

Genom att genomföra ett köp, fylla i eller muntligt lämna dina uppgifter, skapa ett konto eller på annat sätt delge oss information, lämnar du ditt uttryckliga samtycke till att dina personuppgifter lagras och används av Navamedic AB.

När personuppgifter lämnas i samband med en beställning lagras de, tillsammans med vilka produkter du köpt, under sju (7) år från utgången av det räkenskapsår informationen avser. Lagringen av personuppgifter sker i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund samt för att uppfylla kraven i bokföringslagen (bokföringslag 1999:1078). Uppgifterna kan också komma att användas för analys, uppföljning, statistikändamål, kundundersökningar, segmentering, profilering samt riktad marknadsföring, för att vi ska kunna erbjuda så bra och relevanta produkter, tjänster och erbjudanden som möjligt till dig som kund.

Om du skapat ett eget konto kan du när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på hemsidan med ditt användarnamn och lösenord. Har du inte tillgång till dator kan du istället kontakta oss för att få hjälp: modifast@navamedic.com alt. 08-544 999 00. Du kan också kontakta oss för om du inte vill att dina uppgifter ska användas i annat marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter kommer inte att säljas eller på annat sätt lämnas ut till tredje part, utöver det som krävs för ovan nämnda användning.

När du genomför ett köp på www.modifast.se har du möjlighet att samtidigt bli prenumerant på vårt elektroniska nyhetsbrev. Det är helt kostnadsfritt och medför inga förpliktelser. Nyhetsbreven innehåller information om våra produkter, kampanjer och andra aktiviteter. Vill du ändå inte prenumerera på Modifast Nyhetsbrev bockar du helt enkelt ur den rutan i kassan.

Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev, utan att först göra en beställning, genom att registrera dig via länken högst upp på startsidan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.

Har du själv skapat ett konto eller registrerat dig för vårt nyhetsbrev, lagras dina personuppgifter tills du själv väljer att avregistrera dig.

Nyhetsbrev specifikt för aktiviteten Lättare tillsammans

För att utöka de tekniska möjligheterna och ge deltagarna bästa möjliga upplevelse av vår aktivietet Lättare tillsammans används Mailchimps nyhetsbrevsplattform för dessa aktiviteter specifik. Detta innebär att din information (e-postadressen du registrerar som mottagaradress för nyhetsbrevet etc.) överförs till USA och alltså lämnar EU. Redan Mailchimps uppfyllandet av standardavtalsklausulerna (Standard Contractual Clauses) innebär väldigt högt ställda krav på säkerhet för hantering och lagring av personuppgifter. Mailchimp har dessutom sedan 2016 varit certifierade för sitt uppfyllande av såväl EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-US Privacy Shield Framework. Så snart nya riktlinjer från EU tillgängliggörs kommer även dessa att implementeras.

Eftersom Lättare tillsammans är tidsbegränsade aktiveringar några gånger per år lagras inte insamlade uppgifter lika länge. 15 månader efter aktivitetens startdatum raderas uppgifterna och inför varje aktivering krävs att man registrerar sig på nytt för att vara med och få till aktiviteten tillhörande utskick.

Naturligtvis har du som nyhetsbrevsprenumerant samma rättigheter att avsluta prenumerationen, få dina uppgifter raderade etc. trots lagring utanför EU. Du kan använda länkar i utskick för att själv göra ändringar eller kontakta Navamedic, på modifast@navamedic.com eller 08-544 999 00.

3. Extern användning av lagrade personuppgifter

Vi kommer inte att sälja, kostnadsfritt tillhandahålla eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje part, utöver det som krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund samt för övriga ovan nämnda användningsområden.

Då personuppgifter överföras till tredje part, som på Navamedic vägnar bearbetar datan i enlighet med syftet för insamlandet, sker även den bearbetningen säkert och korrekt samt inom de begränsningar som angavs vid tiden för insamlandet. Tredje part inkluderar exempelvis logistik- och transportföretag, tryckerier och byråer samt företag som tillhandahåller olika marknadsföringstjänster och plattformar.

4. Tillgång till informationen

Du har rätt att få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter alternativt kräva att de raderas. Vi strävar efter att alla personuppgifter ska vara uppdaterade, korrekta och kompletta. Om du vill veta vilken information vi har lagrat eller uppdatera personuppgifter lagrade av oss, vänligen sänd ett e-mail till modifast@navamedic.com Din förfrågan kommer att hanteras snabbt och säkert, utan kostnad för dig. Krav på att personuppgifter raderas kommer att skötas i enlighet med gällande lagar och etiska normer.

Du har även rätt att få de personuppgifter du själv lämnat till oss flyttade till annan part.

5. Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds och vi informerar dig när begränsningen upphör.

6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

7. Anonym data och "Cookies"

Det mesta av informationen vi samlar in från denna hemsida är anonym information, som vilka av våra delsidor du besöker och vilka sökningar du genomför. Vi samlar inte in personuppgifter från dig utan ditt godkännande. Anonym information bearbetas av oss för att hjälpa oss att förbättra innehållet på hemsidan samt ge en aggregerad statistik över de som använder hemsidan. I detta syfte kan vi i vissa fall installera cookies som samlar in delar av domännamn (såsom den sista delen av användarens e-mailadress) samt datum och tidpunkt för besöket på hemsidan.

En cookie är en liten mängd information som skickas till din browser och lagras på din dators hårddisk. De skadar inte din dator, men du kan ställa in din dator så att den meddelar dig när du tar emot en cookie. På så vis kan du välja om du vill acceptera den eller inte. Vi kan komma att använda externa parter för insamling och bearbetning av informationen som beskrivits i denna del och i dessa fall omfattas de av paragrafen om "Extern användning av lagrade personuppgifter" ovan.

8. "Spamming"

Vi tolererar inte så kallad spamming, det vill säga utskick av oombedda massmail av kommersiell natur, där ingen tidigare kommunikation har förelegat med mottagaren eller där vederbörande har avböjt liknande kommunikation. Däremot förbehåller vi oss rätten att informera dig via e-mail om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, såvida du inte själv väljer att undantas från liknande tjänster.

9. Personuppgifter och barn

Vi samlar inte medvetet in data från personer under 13 år, utan målsmans godkännande, och följer alla lagar och regler som upprättats för att skydda barnen. Eventuella beställningar som görs av personer under 18 år, kräver målsmans godkännande.

10. Länkar till andra hemsidor

Denna integritetspolicy gäller endast denna hemsida. I vissa fall har vi länkar till andra hemsidor, som vi tror kan vara av intresse för våra besökare. Vi strävar efter att dessa hemsidor ska uppfylla högt ställda krav men kan inte ta ansvar för länkar, hemsidor eller dess innehåll, utöver våra egna.

11. Modifast i sociala medier

Modifast Sveriges Facebook-sida och i underliggande grupper samt via Modifast Sveriges Instagram-konto vill vi ge dig chansen att ta del av andras eller berätta om din egen viktresa!

Vårt mål är att dessa ska vara naturliga mötesplatser för de som funderar på, redan använder eller har använt Modifasts produkter. Forum där ni kan hitta, stötta, tipsa, informera, fråga och diskutera med andra i samma situation.

Vi vill att detta skall vara kanaler med en positiv ton och förbehåller oss därför rätten att radera inlägg etc. som vi anser vara kränkande eller stötande, brottsliga eller irrelevanta samt de som innehåller ren marknadsföring av andras produkter eller tjänster, ev. i kombination med misskreditering av Modifast, alternativt bryter mot personuppgiftslagen eller liknande. Inlägg av t.ex. politisk eller religiös karaktär kommer att tas bort, oavsett åsiktsriktning, då sidorna inte är forum för den typen av inlägg och diskussion. För att säkerställa att inlägg och kommentarer inte strider mot ovanstående, förbehåller vi oss även rätten att radera inlägg, kommentarer etc. som görs på andra språk än svenska och engelska. Vi försöker ha en öppen dialog med våra vänner och följare direkt på sidan, men i de fall vi anser att dialogen bör ske utanför Facebook förbehåller vi oss rätten att radera inlägg och föra dialogen vidare med personen i fråga utanför Facebook.

Frågor som rör detaljerad information om en enskild individ bör inte tas upp på Facebook, då vi inte anser att det är ett passande forum. Mer individuella frågeställningar etc. hänvisar vi till vår kundmail: modifast@navamedic.com

Personer som vid upprepande tillfällen bryter mot denna policy kan stängas av från sidan och få alla sina inlägg raderade. Se även Facebooks generella användarvillkor.

12. Google analytics visningsannonsering

Modifast hemsida har implementerat visningsannonsering i Google analytics för demografi- och intresserapporter, för att ge ökad kunskap om besökarna och bättre kunna tillgodose deras behov av produkter och tjänster. Som besökare till hemsidan kan man välja bort visningsannonsering i Google analytics och anpassa annonser i Google Display-nätverk via annonsinställningarna.

Här kan du även läsa mer kring vilken information som går att välja bort i Google analytics för webben.

13. Hur vi skyddar dina personuppgifter

De plattformar och system där personuppgifterna lagras och behandlas skyddas av diverse säkerhetsrutiner, antivirusprogram, brandväggar etc. Tillgången till uppgifterna kräver också inloggning med tilldelat användarnamn och lösenord för respektive system.

Modifasts hemsida använder sig av SSL (Secure Socket Layer) för sidor med personuppgifter. SSL är ett protokoll för säker överföring av data via exempelvis internet. Kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare.

Betalningar på www.modifast.se sker med kassalösningen Klarna Checkout. Klarna behandlar dina personuppgifter med största omsorg och värnar om din personliga integritet. Genom att använda Klarnas tjänster, godkänner du Klarnas dataskyddspolicy och deras behandling av dina personuppgifter. Du samtycker till överföring av personuppgifter till en annan organisation för behandling i stat utanför EESområdet och tlll möjligheten att använda elektronisk kommunikation. Har du aldrig tidigare använt Klarnas tjänster rekommenderar vi att du först, förutom deras villkor även läser igenom deras dataskyddspolicy, som du hittar här.

Inga kortuppgifter lagras hos Navamedic AB, utan de sparas hos vår samarbetspartner Klarna. Kortbetalningar som hanteras av Klarna är PCI-DSS certifierade. Det innebär att de följer Payment Card Industry Data Security Standard. Det är den högsta standarden av säkerhet i branschen och den omfattar all hantering av data i den kassalösning vi använder.

14. Kontakta oss

Om du har några frågor eller klagomål gällande hur vi uppfyller denna integritetspolicy eller om du har rekommendationer eller förslag till hur vi kan förbättra kvaliteten på densamma, vänligen skicka ett mail till modifast@navamedic.com.

Vid ev. klagomål gällande bearbetning av personuppgifter är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. På deras hemsida hittar du också mer information om Dataskyddsförordningen, GDPR.

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade