Referat av P. Christensen et al. Danmark

Referat av "Comparison of a low-energy diet and a very low-energy diet in sedentary obese individuals: a pragmatic randomized controlled trialFörfattare:

P. Christensen et al. Danmark

Publikation:

Clinical Obesity (2011) 1758-8111

Syfte:

Syftet med studien var att jämföra en period med en VLED-diet (very low energy diet) med en LED-diet (low energy diet) bland äldre obesa personer med oesteoartrit i knäna.

Patientgrupp:

175 patienter med fetma (BMI >30 kg/m2) och bekräftad osteoartrit, över 50 års ålder. Genomsnittlig vikt vid behandlingsstart var 103,2 kg med ett BMI på 37,3 kg m2 och midjemått som mätte 111,4 cm.

Behandling:

Deltagarna randomiserades till två olika grupper där den ena gruppen fick LED (810 kcal) och den andra fick VLED (415-554 kcal) under en 8-veckorsperiod. De träffade en dietist på veckobasis för att väga sig samt få information kring kosten. Efter dessa 8 veckor påbörjades ytterligare en 8-veckorsperiod där samtliga deltagare, oavsett tidigare diet, åt en kost som inkluderade 2 måltidsersättningar per dag och gav 1 200 kcal totalt.

Resultat och diskussion:

Efter de första 8 veckorna i behandlingen var den genomsnittliga viktminskningen i VLED-gruppen 11,4 kg och 10,7 kg hos gruppen som fick LED, vilket inte visade på någon signifikant skillnad. Viktminskningen efter 16 veckor var 13,3 kg hos VLED-gruppen och 12,2 kg hos LED-gruppen och det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna.

Vid mätning av kroppskomposition (som bestämdes via DEXA) visades att VLED-gruppen hade förlorat 2,1 kg fettfri kroppsmassa medan LED-gruppen hade förlorat 1,2 kg. Skillnaden mellan grupperna var signifikant. Fettmassan minskade med 10,3 kg i VLED-gruppen och 8,9 kg i LED-gruppen vilket inte visade någon signifikans.

De vanligaste rapporterade biverkningarna under behandlingen var dålig andedräkt, frusenhet och flatulens. Efter 16 veckor var den enda biverkningen med signifikant skillnad mellan grupperna smärta i buken (VLED 12,5 % vs LED 4,2 %).

Diskussion:

De viktigaste fynden i studien var att det inte visade någon skillnad i viktminskning mellan grupperna och att det inte finns någon viktminskningsfördel med att använda en VLED-diet som ger 415-554 kcal i jämförelse mot 810 kcal. Proteininnehållet i LED-dieten var 83,9 g och mellan 43,2-57,6 g i VLED-dieten vilket kan ha bidragit till viktförlusten i denna grupp. Gruppen som fick VLED-diet förlorade 17 % fettfri massa medan LED-gruppen förlorade 11 % fettfri massa vilket kan bero på att LED-gruppen hade ett högre energi- och proteinintag.

Slutsats:

Både LED- och VLED-dieten var effektiva behandlingar för att uppnå viktminskning, förbättra blodtryck, minska midjemått och förbättra blodvariabler hos äldre individer med fetma. Den signifikant lägre minskningen av fettfri massa i gruppen som fick LED-diet i motsats till den högre frekvensen av rapporterade biverkningar (dålig andedräkt, intolerans mot kyla och flatulens) hos gruppen som fick VLED-dieten, bidrar till att LED bör vara det främsta valet för behandling av fetma

Länk till rapporten

Digital utbildning