Obesitaskirurgi
  • Faktura 0:-
  • Fri frakt över 950:-
  • Snabb leverans

Användning av Modifast vid obesitaskirurgi

En effektiv och idag allt vanligare behandling vid fetma är magsäcksoperation, så kallad obesitaskirurgi. En vanlig tilläggsordination till det kirurgiska ingreppet är användning av Modifast kost- och måltidsersättningar.

  • Inför operation: Ger en snabb viktnedgång, minskar leverfett, levervolym och underlättar det kirurgiska ingreppet
  • Efter operation: Förstärker näringsintaget genom att tillföra protein, förstärka proteinintag tillsammans med mat samt ge kroppen vitaminer, mineraler och nödvändiga fettsyror

 
När man ska genomgå en viktoperation ordineras man ofta kostersättning preoperativt (före ingreppet) och kostersättningar eller flytande måltidsersättningar postoperativt (efter ingreppet).

All vanlig mat ersätts inför operationen

Inför operationen ersätts regelmässigt all vanlig mat. Därför ska då enbart kostersättningar användas, som är utformade just för att kunna ge näringsmässigt fullvärdig ersättning för all mat under en period. (Måltidsersättningar kan ersätta en eller ett par måltider per dag men inte alla.) Modifast LCD ger 820-890 kcal per dag och är en trygg och säker behandling inför obesitaskirurgi. Den ger ett fullgott proteinintag samt alla vitaminer, mineraler och nödvändiga fettsyror som kroppen behöver.

När man använder sig av en diet med enbart kostersättningar blir det totala energiintaget lågt, vilket ger en snabb viktnedgång under kort tid och en större viktnedgång än vid användning av energibegränsad vanlig mat.

Viktigare i sammanhanget är dock att man samtidigt åstadkommer en minskning av levervolym och leverförfettning, vilket underlättar det kirurgiska ingreppet.

Studier visar att en LCD diet med 800-1200 kcal är lika effektiv ur viktsynpunkt som en VLCD diet med 450-800 kcal, men med den högre energinivån pressas inte kroppen lika hårt. Det ger inga ytterligare fördelar att begränsa intaget till lägre än en LCD diet.

Modifasts LCD kostersättningar finns som både drycker, soppor, puddingar, pasta och gröt och dessa kan blandas utifrån preferens, då de alla är näringsmässigt likvärdiga - förutsatt att inget annat ordinerats. Eftersom varje påse också uppfyller kraven för fullvärdig måltidsersättning, kan de med fördel användas för att ersätta måltider även efter operationen. Annars finns även redan färdigblandade måltidsersättningar (Ready to drink, RTD) som ofta rekommenderas direkt efter ingreppet, då man ofta vill undvika fastföda i början. Modifast RTD har dessutom ett något högre proteinintag, vilket är ytterligare en fördel efter operationen.