Bariatrisk kirurgi

Användning av Modifast vid bariatrisk kirurgi

En effektiv och idag allt vanligare behandling vid obesitas är en viktoperation, så kallad bariatrisk kirurgi. En vanlig tilläggsordination till det kirurgiska ingreppet är användning av Modifast kost- och måltidsersättningar.

Så här kan Modifast ordineras och användas:

  • Inför operation: Ger en snabb viktnedgång, minskar leverfett, levervolym och underlättar det kirurgiska ingreppet
  • Efter operation: Förstärker näringsintaget genom att tillföra protein, förstärka proteinintag tillsammans med mat samt ge kroppen vitaminer, mineraler och nödvändiga fettsyror

 
När man ska genomgå en viktoperation ordineras man ofta kostersättning preoperativt (före ingreppet) och kostersättningar eller flytande måltidsersättningar postoperativt (efter ingreppet). Läs mer om användandet av Modifast inför och efter operationen via sidomenyn.

Modifast vid diabetes

Det förekommer allt oftare att Modifast används i samband med diabetes för att på så sätt minska vikten och som följd reducera den eventuella medicineringen. Har man diabetes och funderar på att använda Modifast ska man alltid stämma av med sin vårdcentral innan man startar. Läs mer om användande av Modifast vid diabetes typ 1 och 2 i sidomenyn.

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade