Frågor kring Modifast, energibegränsad kost, ketoner mm

Behandling med LCD


Kost- och måltidsersättningar används i stor utstäckning som ett hjälpmedel vid behandling av övervikt- och obesitas samt inför bariatrisk kirurgi. Kostersättningar (LCD - Low Calorie Diet) används för att byta ut all mat under en begränsad tid (upp till 20 veckor) medan måltidsersättningarna används för att byta ut enstaka måltider per dag, för att på det sättet begränsa energiintaget i syfte att antingen gå ner i vikt i ett lugnare tempo alternativt för att kontrollera vikten.

Produkterna klassificeras som livsmedel och patienten står själv för behandlingskostnaden.

Fördelar med och resultat av LCD-behandling

De långsiktiga medicinska vinsterna av LCD-behandling är kända från kliniska studier och behandlingen används med framgång inom sjukvården.

 • Säkert och välbeprövat verktyg - har använts av Sahlgrenska sedan 1995
 • Enkel och strukturerad behandling
 • Hjälpmedel för att skapa en snabb viktminskning
 • Större viktminskning än vid konventionell lågenergikost, kort- och långsiktigt
 • Motivator för fortsatt viktminskning
 • Minskar exponering för livsmedel och frestelser
 • Bryter negativa ätbeteenden
 • Skapar snabb förbättring av riskfaktorer (minskar levervolym, leverförfettning, fasteblodsocker, TG, TK, LDL)
 • Genomsnittlig viktminskning ca 1-2 kg per vecka

LCD-behandling i praktiken

 • Modifast LCD kostersättning kan ersätta all vanlig mat under åtta veckor (enligt det nya regelverket, tidigare tre veckor) på egen hand och under längre perioder i samråd med vårdpersonal
 • Inför LCD-perioden är det viktigt att patienten informeras om att dricka extra mycket, 2,5 liter, vatten eller annan energifri dryck
 • Behandlingen (vanligtvis 5-20 veckor) föregås vanligen av en klinisk bedömning, sedvanlig provtagning i samband med fetmautredning (blodglukos, blodfetter, TSH, leverstatus, Hb, elektrolyter, kreatinin, blodtryck, EKG) samt information om behandlingen
 • Att ha en behandlingstanke, plan och inplanerad uppföljning redan för början är viktigt för att minska risk för att återgå till gamla vanor och öka i vikt igen
 • Stegvis återgång till vanlig mat rekommenderas och bör individanpassas med näringsrika och energireducerade måltider. Det ger patienten bättre förutsättningar att etablera nya sundare matvanor genom att fokusera på en måltid i taget
 • När vanlig mat återintroduceras avstannar viktnedgången, då glykogen och vatten lagras i vävnader och fiber i kosten binder vatten i mag-tarmkanalen. Håller sig sedan patienten till de nya kostråden fortsätter viktminskningen, om än i långsammare takt
 • En period med LCD kan användas igen efter 6 månader när motivationen sjunkit, för att öka motivation och viktreducering
Nyhetsbrev för vårdpersonal