Om experterna

Fakta om våra experter

Linda Scholander

Leg. Dietist

Linda är leg. dietist och utbildad friskvårdspedagog vid Högskolan i Gävle och har kost och hälsa som ett stort intresse.

Hon har en bred bakgrund som klinisk dietist och har under sin tid arbetat inom både primärvård, hemsjukvård och slutenvård. Linda har under denna tid behandlat patienter med fetma och övervikt både individuellt och i grupp.

De senaste åren har hon även arbetat (på Nestlé Healthcare Nutrition) som produktspecialist med produkter för patienter med malnutritionsproblem.

Jarl Torgerson

Docent

Jarl är docent i invärtesmedicin och har under många år arbetat kliniskt med behandling av övervikt och fetma.

Jarl har dessutom arbetat vetenskapligt med fetma och deltagit i många kliniska studier på området, exempelvis den svenska SOS-studien (Swedish Obese Subjects) som pågått sedan 1980-talet.

Den gedigna erfarenheten gör Jarl till en välrenommerad expert inom övervikt och fetma samt en populär föreläsare på området.

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade