Om experterna
  • Faktura 0:-
  • Fri frakt över 950:- 300:-
  • Snabb leverans

Fakta om våra experter

Linda Haglund

Leg. Dietist

Linda är leg. dietist och utbildad friskvårdspedagog vid Högskolan i Gävle och har kost och hälsa som ett stort intresse.

Hon har en bred bakgrund som klinisk dietist och har under sin tid arbetat inom både primärvård, hemsjukvård och slutenvård. Linda har under denna tid behandlat patienter med fetma och övervikt både individuellt och i grupp.

De senaste åren har hon även arbetat (på Nestlé Healthcare Nutrition) som produktspecialist med produkter för patienter med malnutritionsproblem.

Ola Wallengren

Leg. Dietist samt Med. dr i klinisk nutrition

Ola är legitimerad dietist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Med dr i klinisk nutrition vid Göteborgs universitet.

Ola har ett specialintresse för kost, hälsa och motion och håller sig därför ständigt uppdaterad inom området. Inom sitt forskningsområde fördjupar han sig i fysiska och psykiska faktorer som påverkar aptit, kostintag och energiförbrukning hos friska och sjuka. Han är en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare och vänder sig till både motionärer och elitidrottare.

Jarl Torgerson

Docent

Jarl är docent i invärtesmedicin och har under många år arbetat kliniskt med behandling av övervikt och fetma.

Jarl har dessutom arbetat vetenskapligt med fetma och deltagit i många kliniska studier på området, exempelvis den svenska SOS-studien (Swedish Obese Subjects) som pågått sedan 1980-talet.

Den gedigna erfarenheten gör Jarl till en välrenommerad expert inom övervikt och fetma samt en populär föreläsare på området.