Modifast alla produkter

Handla här


Modifasts sortiment består av kostersättningar och måltidsersättningar som används för att byta ut en, flera eller alla måltider under en dag. Som frisk vuxen med övervikt kan man på egen hand ersätta all vanlig mat under upp till åtta veckor. Längre perioder ska ske i samråd med vårdpersonal. För information vid graviditet, amning eller sjukdomstillstånd se här.

OBS! Modifast LCD kostersättningar har fått ett nytt och förbättrat näringsinnehåll, i enlighet med ett nytt europeiskt regelverk. Våra nya LCD kostersättningar innehåller mer protein och fler näringsämnen.  Som alltid när ingredienser tillkommer och nivåer ändras, kan det påverka smaken. För Modifast gäller att vi aldrig tummar på de goda smakerna och stor möda har lagts vid att även de nya recepten ska vara riktigt goda. Målsättningen har varit att smakerna ska vara så nära de tidigare produkterna som möjligt, eller bättre. 

Allergitabell>>