Varför ska LCD/VLCD normalt inte användas vid diabetes typ 1?

Kostersättningar vid diabetes typ 1


Som diabetiker ska man alltid rådgöra med sin behandlande läkare eller diabetessköterska innan eventuell diet med kostersättningar (LCD/VLCD) påbörjas. 

Vid diabetes typ 1 föreligger en absolut brist på kroppseget insulin, vilket gör att insulindoser kontinuerligt måste matchas mot aktuellt energiintag. Att åstadkomma denna matchning i samband med användning av kostersättningar kan eventuellt underlätta dosering då man vid strikt kur har exakt information om innehållet i maten.

Att inleda en strikt kur med enbart kostersättningar vid diabetes typ 1 rekommenderas kontinuerlig kontakt med specialistvården för noggrann monitorering under hela perioden.

Om inte strikt kur är möjlig kan enstaka måltider bytas ut för att hjälpa till att kontrollera energiintaget, även detta bör ske i tät kontakt med specialistvården.

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade