Varför ska LCD/VLCD normalt inte användas vid diabetes typ 1?

Varför ska LCD/VLCD normalt inte användas vid diabetes typ 1?


Som diabetiker ska man alltid rådgöra med sin behandlande läkare eller diabetessköterska, men generellt ska typ 1-diabetiker inte ersätta all vanlig mat med kostersättning (LCD/VLCD).

Hos personer med typ 1-diabetes är övervikt och fetma heller inte lika vanligt som bland de som har typ 2-diabetes, så behovet av och vinsterna med en viktminskning är mindre.

Vid diabetes typ 1 föreligger en absolut brist på kroppseget insulin, vilket gör att insulindoser kontinuerligt måste matchas mot aktuellt energiintag. Att åstadkomma denna matchning i samband med användning av enbart kostersättning skulle vara mycket svårt och det blir därmed en riskabel behandlingsmetod.

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade