Graviditet

Viktnedgång inför graviditet


Livsstilsförändringar är effektivast om de sätts in tidigt i graviditeten och idealet är att starta redan vid planering av graviditet.

Flera studier visar att viktminskning är en effektiv behandlingsmetod för kvinnor med fetma och menstruationsstörningar. Det kan normalisera den hormonella situationen, öka fruktsamheten och förbättra graviditetsutfall. Redan vid en femprocentig viktminskning ser man lägre insulinnivåer och en ökad ägglossningsfrekvens.

Energireducerad kost tillsammans med fysisk aktivitet har en positiv verkan på både hormonell status och infertilitet vilket är viktigt för att öka möjligheten att bli gravid. När man är gravid ligger fokus på att hitta en lagom viktuppgång under graviditeten och sedan efter graviditeten minska i vikt igen på ett bra sätt.

Be om stöd och vägledning

För rätt stöd och hjälp så kan man be sin läkare om remiss till en legitimerad dietist (leg. dietist). Tillsammans lägger man upp en behandlingsplan med hänsyn till individuella behov, förutsättningar och önskemål för att hitta sunda och trivsamma matvanor med fokus på vikten.

Även på BVC och MVC kan man få hjälp med kostråd och en sjukgymnast kan ge råd om fysisk aktivitet.

Vid graviditet

När man är gravid ligger fokus på att hitta en lagom viktuppgång under graviditeten och sedan efter graviditeten minska i vikt igen på ett bra sätt. Under graviditeten ska man därför inte använda sig av kost- och måltidsersättningar för att minska sin vikt eller begränsa viktuppgången.

Det handlar inte om risker för den havande modern eller att produkterna är skadliga för fostret, utan om att en graviditet är en väldigt speciell situation när det gäller närings- och energiintag. Fostret behöver tillräckligt med energi och näringsämnen för att växa och utvecklas på rätt sätt och då är det av stor betydelse att mamman äter en väl sammansatt och tillräckligt energirik kost.

Amning och viktnedgång

När man ammar är det viktigt att barnets näringsbehov blir tillgodosett och att det finns tillräckligt med mjölkvolym. Man rekommenderar inte att man startar en behandling med Low calorie diet (LCD) förrän man slutat att amma eller när barnet är så pass stort att det tillgodoser sitt näringsbehov från vanlig mat.

De första veckorna efter att barnet fötts går många ner snabbt i vikt. Det är helt naturligt. Sedan är det bra att gå ner långsammare i vikt, ca 0,5 kg per vecka. I ett senare skede kan dock LCD vara ett bra stöd och hjälpmedel. Med LCD kan man då gå ner lite extra i början, följt av en mer långsiktig viktminskning vid återintroduktion av bra mat.

För att få kunskap om näringsrik och energianpassad mat vid amning, vilka vitaminer och mineraler som är särskilt viktiga under amningsperioden etc. kan man prata med sin BVC-sköterska och även be sin läkare om remiss till leg. dietist.

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade