Referat av H Harder

Referat av "The effect of a rapid weight loss on lipid profile and glycemic control in obese type 2 diabetic patients"Författare:

H Harder, B Dinesen och A Astrup, Institut for Human Ernæring, Köpenhamns Universitet

Publikation:

International Journal of Obesity (2004) 28, 180-182

Patientgrupp:

11 patienter med diabetes mellitus typ 2, varav fyra tablettbehandlade (tabletterna sattes ut 2 veckor innan och under LCD-kuren). Åtta var kvinnor och tre män. Genomsnittligt BMI var 36,8 ±5,5 kg/m2 och genomsnittlig ålder var 62 ±5,7 år.

Bakgrund:

Övervikt är ett centralt och viktigt problem i sjukdomsbilden hos typ 2-diabetiker. Typ 2-diabetes förknippas dessutom med höga triglyceridvärden och LDL-nivåer samt lågt HDL-kolesterol, vilket sannolikt bidrar till den väldigt höga risken för hjärtkärlsjukdom hos denna grupp.

Behandling:

8 veckors ren LCD-behandling (850 kcal per dag). Vid nio tillfällen under behandlingsperioden genomfördes kontroll av vikt och blodglukos.

Resultat och diskussion:

10 av patienterna fullföljde behandlingen. Genomsnittlig viktnedgång efter åtta veckor var 10,9 kg, vilket motsvarade ca 11 % av ursprungsvikten (p<0,001). Två av de tidigare tablettbehandlade patienterna behövde inte återuppta denna behandling efter viktnedgången.

Den uppnådda viktnedgången medförde också positiva förändringar av patienternas kolesterol. Totalt kolesterol föll med i snitt 20 % (p<0,001), LDL-kolesterol med motsvarande 17 % (p<0,05) och fastetriglycerider med 39 % (p<0,05).

Resultaten i viktminskning och förbättrad glykemisk kontroll etc. som uppnåddes med studiens LCD-behandling ligger helt i linje med de som tidigare påvisats i studier med en betydligt mer restriktiv VLCD-behandling, men där kan säkerheten för dieter under 800 kcal ifrågasättas.

Slutsats:

Korttidsbehandling med LCD är mycket effektivt för att förbättra glykemisk kontroll och delvis korrigera lipidnivåer, genom att åstadkomma viktminskning hos överviktiga typ 2 diabetiker.

Länk till rapporten

Digital utbildning