Modifast alla produkter

Handla här


Modifasts sortiment består av kostersättningar och måltidsersättningar som används för att byta ut en, flera eller alla måltider under en dag. Väljer man att byta ut enstaka måltider kan man använda sig av både måltidsersättningar (färdigblandad dryck och bars) och kostersättningar (pulver i påsar). Vill man däremot byta ut samtliga måltider under en period ska man endast använda kostersättningar som är anpassade för det ändamålet.

Allergitabell >>