Modifast - Måttet BMI, Body mass index

BMI - Body Mass Index

BMI - Ett sätt att klassificera normalvikt, övervikt och fetma

Det vanligaste måttet för att fastställa om någon är under-, normal- eller överviktig alternativt lider av fetma är BMI, d.v.s. Body Mass Index eller Kroppsmasseindex.

BMI är enkelt att beräkna utifrån din vikt och längd. Du tar vikten i kilo och delar den med din längd i meter gånger sig själv, som i nedanstående formel:

Formel för beräkning av BMI

Gränsvärden enligt WHOs klassificering:

BMI-värde (kg/m2)
Undervikt < 18,5
Normalvikt 18,5 - 24,9
Övervikt 25,0 - 29,9
Fetma klass I 30,0 - 34,9
Svår fetma/Fetma klass II 35,0 - 39,9
Mycket svår fetma/Fetma klass III > 40,0


BMI är inget perfekt mått på övervikt och fetma. En svaghet med måttet är att det inte tar hänsyn till förhållandet mellan muskelmassa och fett vilket kan ge missvisande resultat för den som tränar mycket och därmed är muskulös.