Inför operation
  • Faktura 0:-
  • Fri frakt över 950:-
  • Snabb leverans

Modifast inför operationen

Förberedelser inför obesitaskirurgi

Hur kostanvisningen ser ut inför operation kan skilja mellan olika sjukhus och kliniker, både gällande hur många veckor man ska använda LCD kostersättning och hur många påsar som används per dag. Vanligt är att man använder 4-6 påsar kostersättning av LCD-typ under 2-4 veckor före operation, men även längre perioder förekommer.

Hur många påsar man ska använda per dag avgör läkaren och det beror på vad man väger. Ofta får man även träffa en dietist som ger råd om LCD och kostbehandling vid operation. Generellt brukar inte någon stegvis övergång till kostersättning behövas, utan man kan börja med sina påsar direkt.

All vanlig mat ersätts inför operationen

Modifast LCD inför operationInför operationen ersätts regelmässigt all vanlig mat. Därför ska då enbart kostersättningar användas, som är utformade just för att kunna ge näringsmässigt fullvärdig ersättning för all mat under en period. (Måltidsersättningar kan ersätta en eller ett par måltider per dag men inte alla.)

Modifast LCD ger 800-900 kcal per dag och är en trygg och säker behandling inför obesitaskirurgi. Den ger ett fullgott proteinintag samt alla vitaminer, mineraler och nödvändiga fettsyror som kroppen behöver.

När man använder sig av en diet med enbart kostersättningar blir det totala energiintaget lågt, vilket ger en snabb viktnedgång under kort tid och en större viktnedgång än vid användning av energibegränsad vanlig mat.

Viktigare i sammanhanget är dock att man samtidigt åstadkommer en minskning av levervolym och leverförfettning, vilket underlättar det kirurgiska ingreppet.

Studier visar att en LCD diet med 800-1200 kcal är lika effektiv ur viktsynpunkt som en VLCD diet med 450-800 kcal, men med den högre energinivån pressas inte kroppen lika hårt. Det ger inga ytterligare fördelar att begränsa intaget till lägre än en LCD diet.

Modifasts LCD kostersättningar finns som både drycker, soppor, puddingar, pasta och gröt och dessa kan blandas utifrån preferens, då de alla är näringsmässigt likvärdiga - förutsatt att inget annat ordinerats. Annars finns även redan färdigblandade måltidsersättningar (Ready to drink, RTD) som ofta rekommenderas direkt efter ingreppet, då man ofta vill undvika fastföda i början. Modifast RTD har dessutom ett något högre proteinintag, vilket är ytterligare en fördel efter operationen.

Praktiska råd vid preoperativ LCD-diet, inför operation

  • LCD kostersättningar ska fördelas jämnt över dagen, frukost, lunch, middag, kväll och ev. mellanmål.
  • Drick extra mycket, minst 2-2,5 l/dag, energifri dryck t. ex vatten, lightsaft, te eller kaffe.
  • För att uppnå bästa resultat bör man i möjligaste mån undvika att äta eftersom tuggandet kan stimulera aptiten och det kan därmed bli svårare att hålla fast vid dieten.
  • Om förstoppningsproblem uppstår (vilket inte är någon vanlig biverkning men kan förekomma eftersom fiberinnehållet i kostersättningar är relativt lågt) är det viktigt att dricka tillräckligt med vätska och att vara fysisk aktivitet. Man kan rekommenderas linfröavkok, eller ordineras bulkpreparat av sin läkare. Man kan även prova färdiga fibertillskott. Hör med din läkare vad som gäller för dig.
  • Sträva efter att vara fysiskt aktiv. Det är bra att röra på sig. Fysisk aktivitet som promenader, cykling, simning, gympa eller annan aktivitet brukar rekommenderas.
  • För frågor kontakta alltid din klinik för individuella råd.