Energiförbrukning

Liksom bilar och maskiner behöver bränsle eller el för att fungera, behöver vi människor energi. Energin förbrukas naturligtvis inte bara när vi motionerar och anstränger oss extra mycket fysiskt, utan även när vi andas, när hjärtat slår o.s.v.

Man kan därmed dela upp vår energiförbrukning i två olika delar, dels det som kallas basalmetabolism och dels den mer aktiva förbränningen som motionen medför.

Basalmetabolism, BMR (Basal Metabolic Rate)

Vår basalmetabolism kan enkelt beskrivas som den mängd energi vi behöver för att hjärta, lungor och andra organ i kroppen ska fungera.
 
BMR-värdet hos en man som väger 70 kg är ca 1 700 kcal per dygn. Motsvarande för en kvinna som väger 60 kg är ca 1 300 kcal per dygn.

Kaloriförbrukning vid olika aktiviteter
Naturligtvis kan vi inte lista alla upptänkliga aktiviteter och dess energiförbrukning här, men vi ger några exempel nedan.

För att beräkna energiförbrukningen använder vi en förbränningsfaktor för respektive aktivitet, som vi sedan multiplicerar med vikten. För att beräkna just din förbrukning av någon av dessa aktiviteter använder du alltså följande formel:

Kaloriförbrukning = Förbränningsfaktor x din vikt

Aktivitet, under 30 minuter 
Förbrän-ningsfaktor
kcal/30 min vid 80 kg 
kcal/30 min vid 100 kg
kcal/30 min vid 120 kg 
Sova
0,5
40 
50 
60 
Sitta still
0,6
48 
60
72 
>Lugn promenad
1,6
>128 
160 
192 
Rask promenad
2,1
168 
210 
>252 
Lugn cykling
2,1
168 
210 
252 
Snabb cykling
4,2
336 
420 
504 
Jogging
2,3
184 
230 
276 
Simning
3,0
240 
300 
360 
Aerobics
3,2
256
320 
384 
Gå i trappor
4,2
336 
420 
504